Kvalitetsklubb

Dommerkoordinator

 

Spjelkavik Fotball har dommerkoordinator med ansvar for å rekruttere og utvikle dommere. Dommerkoordinator er per i dag Mathias Mo

Rollebeskrivelse Dommerkoordinator

  • Fordele dommeroppgaver, sette opp dommere til interne kamper i SIL
  • Rekruttere nye dommere
  • Opplæring av eksisterende og nye dommere
  • Være et møtested for dommere i SILFOT
  • Sørge for at SILFOT stiller med dommere i møter i kretsen der dommere bør delta
  • Informere dommere om aktuelle saker

Rekruttering

Spillere som fyller 13 år vil få tilbud om dommerkurs hvert år. Dette kurset kjøres i forkant av G-Max cup 8-12 år (april) deltakerne får da praktisere dømmingen under denne cupen. Disse dommerne vil også være våre klubbdommere under G-Max cup som er i september. Nye dommere i klubben rekrutteres dermed fra 13 år og har sin ilddåp under våre lokale turneringer.

Opplæring

Klubbdommerkurs kjøres 1 gang pr år i forbindelse med G-Max cup. Dette kjøres i samarbeid med kretsen i lokalene til Spjelkavik sammen med dommeransvarlig i klubben.

Dommerforum

Dommerforum er samlinger som klubben har med dommerne, både nye og etablerte. Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus. Dette kjøres 2 ganger pr år.

Tilrettelegging og stimuli overfor dommerne fra klubbens side

Klubben stiller med dommerutstyr som dommerdrakter, fløyter, klokker etc. Alle som dømmer i klubben får godtgjørelse i henhold til satser fra kretsen i tillegg vil dommerne få dommerutstyr som de trenger for å gjøre en god innsats. For inspirasjon og motivasjon kjøres en intern konkurranse der det etter endt sesong kåres ”Årets dommer”, ”Årets nykommer” og ”Årets tøffing”.