Aktivitet

Trenerveileder

 

Spjelkavik IL Fotball har egen trenerveileder som rapporterer til sportslig leder. Stillingen innehas av Magnus Antonsen


Trenerveileder – oppgaver

Trenerveileder er underlagt og rapporterer til daglig leder i Spjelkavik IL – Fotball. Trenerveileder har ansvar som innebærer:

•Utarbeide årsplan innen 15.01
•Organisere og lede trenerforum – 4 ganger pr år (6-8 år, 9-12 år og 13-19 år)
•Skrive referat fra møtene
•Oversikt og oppdatering av trenerkompetanse
•Informere og sende trenere/lagledere på kurs
•Rekruttering 6 åringer – 2 demoøkter med lagstrenere fra klubben, foreldremøte og rekruttering av nye trenere
•Følge opp treneransvarlige
•Treneransvarligforum
•Opplæring og bruker i www.treningsøkta.no
•Medlem i Sportslig utvalg

Trenerveileder – kompetansekrav

•UEFA B-lisens
•NFF Trenerveilederen
•Variert erfaring: barnefotball, ungdomsfotball og voksenfotball

Presentasjon trenerveilederen HER