Aktivitet

Rekrutteringsansvarlig

 

Leder av Barne- og Ungdomsavdelingen i samarbeid med trenerveileder er ansvarlig for oppstart av nye årskull i klubben.

Rekrutteringsansvarlig - oppgaver

  • Levere ut informasjon om oppstart for 6 åringene i alle barnehager i Spjelkavik området i løpet av mars. 
  • Nyhetssak på hjemmesiden, instagram og facebook i løpet av mars, reminder når det nærmer seg oppstart.
  • Avholde foreldremøte i forkant av første trening, se mal. 
  • Oppfølging av lagleder første perioden for å sikre at lagleder kommer inn i rollen og får en god start.


«Plan for rekruttering av gutter og jenter».

Leder Yngres Avdeling.

Trenerutvikler.