Aktivitet

Plan for rekruttering av gutter og jenter

 

Spjelkavik IL Fotball jobber alltid aktivt for å rekruttere nye spillere til alle lag.


PLAN FOR OPPSTART 1. KLASSE

Oppstart av høstens 1. klassinger er for Spjelkavik Fotball rett etter påske. Det lages invitasjoner med informasjon om om treningstider og om Spjelkavik Fotball. Invitasjonene deles ut til avgangskullet ved alle barnehager i Spjelkavik og omegn. Vi inviterer samtidig til foreldremøte der fotballgruppa går gjennom all informasjon om Spjelkavik IL, treningstider og muligheter. Det skal også rekrutteres tillitsvalgte slik som lagleder og trenere på foreldremøtet. Vi informerer også at lagene bør få på plass flere ressurspersoner, bla. en sosialminister som får ansvar for å laget til arrangementer for laget som for eksempel kveldsmat etter trening, turer i nærmiljøet og arrangement for foreldre. EN egen økonomiminister bør lagene ha som kan hjelpe både lagleder og sosialminister med å finne cuper og andre aktiviteter laget kan delta på.

På foreldremøtet blir det også informert om miniturneringer lagene skal være med på til høsten. Miniturneringene er i regi av NFF Sunnmøre, hvor klubbene selv arrangerer turneringene.Alle blir invitert til å delta på Tine Fotballskole som Spjelkavik IL arrangerer hvert år. Jentelaget får også tilbud om å få delta på fellestreninger for alle jentelag en gang i uke gjennom hele sommeren.

Ansvarlig for oppstart og rekruttering er Leder for barne- og ungdomsavdelingen og Trener og spillerutvikler i Spjelkavik Fotball.


Presentasjon oppstart 2019

Invitasjon oppstart 2019