Kvalitetsklubb

Hva er en kvalitetsklubb?

 

En kvalitetsklubb har et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud til alle som har lyst til å spille fotball.

  • Likeverdig: Alle skal gis like muligheter til å kunne delta, uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå̊ eller kulturell bakgrunn.
  • Trygt: Alle skal tas godt vare på og aktiviteten skal skje i trygge og sikre omgivelser.
  • Tilpasset: Alle spillerne skal få et fotballtilbud tilpasset egne ferdigheter, ambisjoner og nivå.
  • Alle: Alle gutter og jenter i det naturlige nedslagsfeltet til klubben skal få et fotballtilbud.
Mer informasjon om kvalitetsklubb hos Sunnmøre Fotballkrets.