Klubbhåndbok

Visjon

 
  • Lengst mulig, flest mulig og best mulig.


Spjelkavik Fotball ønsker å være en samfunnsaktør som skaper tilhørighet for barn, ungdom og voksne, på en arena som kjennetegnes av et sosialt og inkluderende fellesskap.