Klubbhåndbok

Visjon

 
  • SILFOT skal legge forholdene til rette slik at alle som ønsker det skal få drive fotball tilpasset sitt nivå.
  • SILFOT  skal være en fotballklubb både i topp og bredde, i indre og midtre bydel.
  • SILFOT skal samarbeide med naboklubbene.
  • SILFOT sin oppgave skal være å utbre fotballsporten i hele Spjelkavik-området.
  • Spilleren er SILFOT sin viktigste ressurs.