Klubbhåndbok

Trenerutdanning

 

 For å unngå at trenere går til andre klubber etter at klubben har betalt for utdanning så har styret innført følgende bindingstider:

  • Grasrottrenerkurs - Ingen bindingstid 
  • UEFA B/A - 3 års bindingstid etter endt utdanning.