Klubbhåndbok

Økonomisk fordeling mellom klubb, lag og utøver

 

For å sikre at utøver/aktive behandles likt, og for at aktive, lag og klubb skal kjenne sine plikter og rettigheter, er det nødvendig å liste opp det økonomiske ansvar for:

Klubb

 • Medlemskontingent i særkrets. (SFK)
 • Påmeldingsgebyr i særkrets.
 • Inne KM .
 • Utgifter til lokalleie, baneleie til planlagte trening og kamper.
 • Drift av bane og anlegg og garderobebygget.
 • Trenerutgifter.
 • Spillerdrakter inkl. keeperutstyr.
 • Klubbutstyr, baller, nett, teknisk utstyr.
 • Medisinkoffert.
 • Forsikring.
 • Ferjekort/tunnelkort til nødvendig antall biler og personer.
 • Interne turneringer er gratis, (ikke fotballskole).
 • Dommerutgifter til alle lag.
 • Medisinsk behandling etter avtale.

Lag

 • Påse at utøver overholder sine økonomiske plikter til klubben.
 • Påse at baller drakter og det øvrige av klubbens eiendeler blir tatt godt vare på.
 • Sette opp aktivitetsplan for foreldrene/internt bruk for laget

Utøver

 • Betale medlemskontingent til hovedlaget.
 • Betale vedtatt aktivavgift til fotballgruppa. Spiller er ikke spilleberettiget ved manglende betaling.
 • Passe på at forsikringen er i orden. Klubben dekker vanlig forsikring  - fylte 19 år
 • Ta vare på drakter, baller og klubbens utstyr.  Behandle bygninger og inventar med respekt.  Husk renhold. Spillerdrakter inkl. shorts/strømper skal kun brukes på kamp.
 • Delta på dugnad eller andre inntekts bringende tiltak styret bestemmer.

 

Fordeling mellom klubb og lag ved økonomiske aktiviteter

 • Det er anledning til dugnader, inngåelse av sponsoravtaler eller salgsaktiviteter innenfor hvert enkelt lag med tillatelse fra Daglig Leder. Fordelingsnøkkel mellom klubb og lag avtales i hvert enkelt tilfelle.