Klubbhåndbok

Nøkkeltall 2013

 

Antall lag:

 • 37 

Baner:

 • Spjelkavik Stadion – naturgress
 • Spjelkavik Stadion – kunstgress
 • Spjelkavik Stadion – 7’er kunstgress
 • Tafjordhallen – 7’er kunstgress

Fasiliteter
:           
 • Bunkers med garderober, klubbrom og kontor
 • 2 kiosker
 • Oppmanns og utstyrshus for senior og junior
 • Redskapshus og garasjer


Tillitsvalgte:           

 • Ca 80 personer fordelt på styre og utvalg (se organisasjonskart)

 

Dommere og observatører:           

 • 28 personer

 

Trenere:           

 • 50 personer

 

Spillere:

 • Ca 400 personer