Klubbhåndbok

Kort innføring

 

Hvorfor SILosofi og hva gir den?

SILosofien legger føringer for hvordan vi i SILFOT opptrer innad og utad. SILosofien gir således trygge rammer og gode oppvektsvilkår for våre spillere. De viktigste bestanddelene av SILosofien kommer til uttrykk gjennom våre handlinger som gjenspeiler våre holdninger.

Spilletid

  • Aldersgruppen 6-12 år; Alle skal spille like mye.
  • Aldersgruppen 13 – 16 år: SILFOT ønsker å gi et differensiert fotballtilbud til alle spillere. Spillerne skal tilbys forskjellige arenaer, slik at de kan utvikle seg og drive sportslig aktivitet på ønsket ambisjonsnivå. Alle skal ha et kamptilbud, men treningsoppmøte, ferdigheter og holdninger vil kunne påvirke spilletiden.

Sportsplaner

Sportsplanen inneholder føringer for treningsinnholdet på de ulike aldersnivåene og de fokuserer på en langsiktig sportslig utvikling av spillerne.