Klubbhåndbok

Kjerneverdier

 

Spjelkaviks kjerneverdier

  • Inkluderende
  • Aktiv
  • Attraktiv
  • Engasjert

 

Resultatet av kjerneverdiene:

  • Stolt
 
Medlemmene skal være stolte av å være en del av klubben og fellesskapet