Klubbhåndbok

Beskrivelse om innkjøp

 

Klubben sitt ansvar

  1. Spillerdrakter inkludert keeper sin drakt.
  2. Klubbutstyr, baller, nett, vester og kjegler.
  3. Medisinkoffert med spesifisert innhold. 

ALT INNKJØP SKAL GJØRES HOS G-Max.

G-Max har forpliktet seg til å levere alt utstyr til konkurransedyktige priser og nødvendig kvalitet. Hvis G-Max ikke kan levere skal vi vurdere andre.

ALT INNKJØP SKAL KUN FORETAS AV INNKJØPSSJEF

Daglig leder i SILFOT er innkjøpssjef.

Lagleder for hvert lag spesifiserer sine innkjøp skriftlig til innkjøpssjef. Innkjøpssjef undersøker priser og foretar behovsanalyse ved å sjekke beholdningen laget hadde ved sesongstart. (Ref. rapportskjema fra lagene hva de hadde av utstyr) Det er opprettet et arkiv for hvert enkelt lag for at styret kan følge med i forbruket.

Klubben har også ansvar for innkjøp av utstyr til baner, bygninger, garderober og anlegg.  Gjødsel, merkemaling, teknisk utstyr som målnett og vedlikehold av verktøy og maskiner. Alt dette innkjøp blir foretatt direkte av Daglig leder