Klubbhåndbok

Forsikring

 

For at en spiller er forsikret under utøvelse av sin idrett må følgende kriterier være oppfylt:

Spilleren må være registrert medlem av Spjelkavik IL Fotball og ha betalt sin medlemsavgift til SIL og treningsavgift til SIL FOT.

  • Alle spillere i Spjelkavik er forsikret i en grunnforsikring. Klubben dekker dette for alle, og forskutterer dette for a-lagsspillere som senere får en faktura tilsendt. Vi anbefaler å tegne utvidet forsikring.
  • Tegn utvidet forsikring

Se NFFs side om fotballforsikring