Klubbhåndbok

Bruk av baner og banedagbok

 

Banedagboka skal komme ut 01.01 og 15.04  og 01.08 hvert år. Banedagboka blir fortløpende oppdatert på våre nettsider: www.spjelkavikfotball.no. Banedagboka skal følges og ingen må ta seg til rette på banene. Dette for at vi skal unngå kollisjoner når det gjelder gjennomføring av kamper og treninger. 

  • Yngres leder har ansvar for banedagboka. Skulle det oppstå kollisjoner mellom lag er det laget som har avklart med leder i YL som har første prioritet.
  • Grasbana skal kun brukes etter anvisning fra banedagbok/Daglig leder. Er skiltet «BANA ER STENGT» satt opp SKAL GRASBANA IKKE BRUKES. Grasbana trenger kvile for at gresset kan vokse. Brukstiden for en gressbane er normalt 8 timer pr. uke. ALLE som bruker grasbana skal delta i vedlikeholdet av grasbana ved å «trakke» og legge på plass torv etter hver trening.
  • ALLE løse mål skal settes til side etter kamp/trening for at banene skal kunne brøytes, slåddes eller klippes.
  • ALLE mål skal bæres av min. 4 personer for at måla ikke skades.
  • Ved kamp SKAL alle mål transporteres utenfor sikkerhetssone. (Nord på kunstgressbana).
  • Kjegler og utstyr SKAL samles inn etter hver trening slik at det ikke blir nedsnødd eller ligger i veien for slådd og grasklipping.
  • Alle lag er selv ansvarlig for merking av bane til sine kamper.
  • Garderober og innbytterbur skal ryddes/vaskes etter hver eneste kamp / trening.
DENNE INSTRUKS GJELDER ALLE LAG OG ER LEDER OG TRENER SITT ANSVAR.
  • Hvis en må forandre tidspunkt på kamp så husk å avtale ny dato med den som har Banedagboka. Han/Hun har oversikt på bruken av anlegget. På den måten unngår vi kollisjoner
  • Hvis «5/7 er» lagene får tildelt kamper på gressbana skal benene ALLTID legges slik at tilskuere ikke får komme inn på gresset. LAGLEDER for respektive lag er ansvarlig.