Klubbhåndbok

Årsrapport for lag

 

Årsrapportene for lagene skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på ledere, trenere og ca forbrukt tid gjennom året.
 • Navn på spillere. (MS-A/Jr og Gutt)
 • Antall spillermøter med dato og innhold.
 • Antall foreldremøter med dato og innhold.
 • Antall kamper hver enkelt har spilt. (MS-A /Jr og guttelag)
 • Antall gule og røde kort hver enkelt spiller har pådratt seg.(MS-A/Jr/G)
 • Antall scoringer, og hvem har scoret. (MS-A/Jr og Gutt)
 • Resultat for hver enkelt kamp i serien. (MS-A/Jr og Gutt)
 • Resultat i serien. (MS-A/Jr og Gutt)
 • Deltagelse i turneringer.
 • Har vi hatt spillere på kretslag, kretssamlinger?
 • Har vi gjennomfort aktivitetsplan?
 • Hva har fungert bra?
 • Hva har fungert mindre bra?
 • Eventuelt.
 • Et enkelt regnskap for laget.