Klubbhåndbok

Årshjul

 

HENSIKTEN MED ÅRSJUL

Hensikten med årshjulet er at alle skal tenke nøye over hva vi ønsker å få til i løpet av sesongen. Vi merker oss viktige datoer som vi MÅ FORHOLDE OSS TIL, informasjon fra styret og utvalg til aktive, foreldre og til andre lag i klubben.

Årshjulet gjør det dessuten enklere for styret og utvalg å evaluere sesongen. Gjennomførte vi det som vi hadde planlagt? Var det tiltak, aktiviteter som vi burde hatt med i sesongen? Nye ledere behøver ikke begynne på nytt hvert år, men kan videreutvikle og gjenbruke det som er planlagt tidligere.

Planleggingsperioden bør være i oktober/november og avsluttes i midten av mars. Planleggingen skal gjennomføres i nær kontakt med styre og utvalgsmedlemmene.

Det jobbes 2019 med et nytt system for årsplaner.