Anlegg

Tribune og servicebygg

 
  • 1 / 4

  • 2 / 4

  • 3 / 4

  • 4 / 4

Klubben vil til sesongstart 2014 ha klar nye "Vika Stand" på sørsida, og nytt servicebygg.

Publisert: 10.03.2014

I løpet av 2013 har to prosjekt blitt igangsatt i Spjelkavik. På sørsida har man bygget opp en mur/tre tribune for 11'er bana og man har startet byggingen av servicebygget. Servicebygget har toalett fasiliteter, kjøkken/kiosk og man har i 2.etg. møtelokaler for medlemmane og en utleigedel med 3 kontorer. I tillegg vil man kunne ha speakertjenste og administrasjonsplass på cup'er og turneringer. Ferdigstilling av dette vil bli i mars.