Anlegg

Takk for hjelpa - så langt!

 

Johan Grimstad 77 år trapper ned

Publisert: 08.12.2014

Johan Grimstad har i "alle år" hatt med Spjelkavik å gjøre, spesielt med klubbhuset og skiheisa. De siste 8 åra har han bidratt fast rundt fotballgruppens anlegg med faste gjøremål og på prosjekt og gjort en fenomenal jobb. Alltid presis og nøyaktig i sitt arbeid med meget stor kompetanse på maskin/vedlikehold.

Han velger nå å "pensjonere" seg fra fotballgruppens faste oppgaver, men stiller seg disponibel ved behov.

Vi takker Johan for en kjempejobb som er gjort disse årene!!

 

Mvh daglig leder fotballgruppen

Johnny Vattøy