Anlegg

Presentasjon av anleggsutvalget

 

Presentasjon over anleggsutvalget:

"Anleggsutvalget ,som skal bestå av en representant fra hvert lag, har som ansvar å holde orden rundt alle baner og drive nødvendig vedlikehold av anlegget.
Hovedbeskjeftigelsen er å klippe gress på voller rundt banene, og rydde søppel rundt og på baner og i plasthallen.
 
Ellers er det vedlikehold av bygg i form av maling, reparasjon av gjerder og o.l.
 
Anleggsutvalget har i utgangspunktet ikke ansvar for vedlikehold av selve banedekkene (hverken kunst- eller naturgress) eller snørydding.
Dette er egne personer / grupper som tar seg av. Men anleggsutvalget vil selvsagt bidra dersom dette er ønskelig.
 
For å få et velfungerende anleggsutvalg, som også kan bidra i arbeidet med å utvikle anlegget, er vi avhengig av ulik kompetanse.
Vi trenger både folk med praktiske kunnskaper og interesser, og også personer som kan bidra f.eks. i byggprosjektering, styrkeberegning av eventuelle tribuner eller som har erfaring / kunnskap om kommunal saksbehandlig.
Siden penger alltid er et ømt punkt, er vi avhengig å kunne utføre så mye som mulig selv."