Innkalling til ekstraordinært årlig møte i fotballen

 

Styret i fotballgruppa ønsker med dette å kalle inn til ekstraordinært årlig møte onsdag 4. november kl. 18 på klubbhuset.

Publisert: 20.10.2020

Sak på agendaen, er valg av ny leder i fotballgruppa.

Sakliste finner du her

Jeg som styreleder ønsker å stille min plass til disposisjon, og slippe andre krefter til. Jeg har kjent på det en god stund, at både kunnskapen og kapasiteten til å pensle fotballgruppa inn på et godt/riktig spor videre er en stor utfordring. En utfordringer som har gått for mye utover andre forpliktelser og jeg kjenner at andre kan gjøre jobben bedre enn det jeg kan.

Styret innstiller derfor på at:

  • Audun Røyset velges inn som leder for fotballgruppa, Njål Bele blir ordinært styremedlem. Dette gjelder fram til årsmøtet 2021.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med leder

Njål Bele

417 80 831