Årlig møte for 2021 i fotballgruppa -NB: NY DATO

 

Mandag 14.mars kaller Spjelkavik IL Fotball inn til årlig møte.

Publisert: 17.02.2022

Fotballgruppa kaller inn til årlig møte mandag 14.mars kl. 18:00 på SIL-Huset.

 

Fra NIF's lover:

Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

 

AGENDA:

1: Godkjenne innkalling

2: Behandle regnskap 2021 

3. Behandle budsjett 2022

4: Behandle innkomne forslag

5: Godkjenne innstilling til valg av gruppestyre (formell godkjenning av undergruppenes styrer gjøres av årsmøtet i SIL)

 

Fristen for å melde inn saker mandag 21. februar.

 

Alle dokumenter vil bli tilgjengelig for lesing en halvtime før årlig møte på SIL-huset.

Fotballårsmøte.jpg